Huong Dan Su Dung Win 8 Tren Laptop

Khắc phục vấn đề WiFi không ổn định trên laptop cài Windows 8.1. Báo thức trên Windows 8/8.1 không sử dụng phần mềm. Cách chiếu màn hình laptop, điện thoại lên tivi bằng Wifi Display. Cách tìm, kiểm tra, xem tên laptop mình đang sử dụng là gì: Dell. Cách tìm, kiểm tra, xem tên laptop mình đang sử dụng là gì: Dell